People Bank – Vietnamese

People Bank – Việt

Chúng tôi tin rằng những người sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe nên đóng góp ý kiến về cách thức hoạt động của hệ thống.

Chúng tôi cũng tin rằng việc chăm sóc sức khỏe sẽ tốt hơn và cộng đồng của chúng ta sẽ khoẻ mạnh hơn khi quý vị tham gia vào việc lập kế hoạch, thiết kế và đánh giá các dịch vụ y tế.

Tham gia People Bank của chúng tôi và cùng với nhau chúng ta có thể làm cho việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Mạng lưới Y tế Cơ sở (Primary Health Networks (PHNs)) là gì?

Về People Bank của chúng tôi

People Bank là một danh sách đăng ký của những người muốn giúp chúng tôi cải thiện việc chăm sóc sức khỏe của người dân ở khu vực phía bắc, phía tây và trung tâm Melbourne. Mọi người trong cộng đồng của chúng ta đều được hoan nghênh tham gia.

Với tư cách là thành viên của People Bank, quý vị sẽ nhận được email về các cơ hội giúp đỡ công việc của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm việc tham gia vào:

  • nhóm tư vấn, uỷ ban và nhóm chỉ đạo
  • nhóm trọng điểm và nhóm làm việc
  • diễn đàn, sự kiện và hội thảo
  • các hoạt động trực tuyến (chẳng hạn như email, khảo sát, diễn đàn trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội)
  • Các hội đồng đánh giá thầu

Quý vị có thể chọn hoạt động để tham gia. Để tận dụng tối đa People Bank, chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia ít nhất một hoạt động mỗi năm.

Tham gia People Bank không tốn chi phí. People Bank trả tiền cho một số hoạt động. Thông dịch viên sẽ được cung cấp cho quý vị nếu cần.

Bằng cách tham gia People Bank, quý vị cũng có thể đăng ký nhận bản tin cộng đồng của chúng tôi, My Health My Voice.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về People Bank, vui lòng email myvoice@nwmphn.org.au

People Bank ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen myvoice@nwmphn.org.au adresine e-posta gönderin.

Artist's impression of our People Bank featuring diverse members of our community.

Bản tin cộng đồng – My Health My Voice

Bản tin cộng đồng của chúng tôi, My Health My Voice, sẽ cập nhật cho quý vị về công việc của Mạng lưới Y tế Cơ sở vùng Tây Bắc Melbourne, các dịch vụ địa phương và các sự kiện sức khỏe. Có bốn bản tin hàng năm.

My Health My Voice có bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh, tiếng Trung giản thể, tiếng Ý, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Việt.

 Đăng ký nhận My Health My Voice